Přejít k hlavnímu obsahu

Jak postupovat, když uchazeč zjistí, že zná některého z členů výběrové komise?

Question categories:

V takovém případě by měl uchazeč o této skutečnosti úřad EPSO neprodleně informovat, aby mohla být přijata nezbytná opatření za účelem vyloučení jakéhokoli střetu zájmů.