Přejít k hlavnímu obsahu

Může se stát, že v hodnotícím centru/fázi budu dělat testy spolu s kandidáty, kteří mohou tyto testy absolvovat ve svém mateřském jazyce. Není to nespravedlivé?

Question categories:

Výběrová komise neposuzuje, jak dalece určitý jazyk ovládáte. Za úroveň jazykových znalostí se nepřičítají ani neodčítají žádné body. Úlohou hodnotícího centra/fáze je pouze hodnotit jednotlivé kandidáty na základě jejich předpokladů (viz oznámení o výběrovém řízení) a nikoli je navzájem srovnávat.