Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Co se bude dít po skončení testů v hodnotícím centru?

Obdržíte zpětnou vazbu od členů výběrové komise ve formě tzv. kompetenčního pasu spolu s výpisem celkových výsledků z hodnotícího centra.

Kompetenční pas tvoří:

  • obecný popis rámce kompetencí
  • přehled vašich silných a slabých stránek
  • hlavní zjištění u jednotlivých kompetencí
  • výsledky z každé kompetence.

Kompetenční pasy úspěšných uchazečů budou předány pracovníkům příslušných útvarů z oblasti lidských zdrojů institucí EU, aby je mohli využít při náboru.

Úspěšní uchazeči obdrží další informace týkající se přijímacího řízení.