Přejít k hlavnímu obsahu

Jaká jsou pravidla chování v hodnotícím centru?

Kdokoli poruší následující pravidla chování, bude vykázán z testovací místnosti, a tím i vyloučen z výběrového řízení.

Dálkové hodnotící centrum:

  • Řiďte se pokyny, které jste obdrželi ve zvacím dopise.
  • Testy musíte vyplňovat bez pomůcek.
  • Není-li stanoveno jinak, nesmí být na stole žádné nepovolené předměty (např. psací potřeby a papír, knihy, poznámky, pokyny, kalkulačka, počítač, notebook, tablet, mobilní telefon, fotoaparát, jakýkoli typ zařízení schopného pořizovat audio nebo videozáznam apod.).

Hodnotící centrum:

  • Pokyny našich zaměstnanců musíte vždy dodržovat.
  • Potraviny a nápoje jsou povoleny pouze v čekárně.
  • Testy musíte vyplňovat bez pomůcek, s výjimkou pomůcek poskytnutých testovacím centrem.
  • Všechny nepovolené předměty (např. psací potřeby a papír, knihy, zmizík a další tekuté korekční přípravky, poznámky, pokyny, aktovky, tašky a batohy, kalkulačka, počítač, tablet, mobilní telefon, fotoaparát, jakýkoli typ zařízení schopného pořizovat audio nebo videozáznam apod.) jste povinni uložit do poskytnutých skříněk, přičemž předměty, které vydávají zvuk, je třeba vypnout.
  • Kouření je přísně zakázáno.
  • K vašemu vyloučení z výběrového řízení může rovněž vést jakékoli neslušné, pohrdavé či výhružné chování vůči personálu nebo ostatním uchazečům.