Přejít k hlavnímu obsahu

Co si mám s sebou vzít do hodnotícího centra?

Do hodnotícího centra si s sebou uchazeči musejí přinést:

  • dopis s pozvánkou
  • doklad totožnosti (např. platný občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • dokumenty související s proplacením cestovních nákladů (je-li relevantní)