Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Pokud jsem ve výběrovém řízení EPSO/CAST/P1-4/2015 uspěl v testu, který ověřil mé schopnosti uvažování, ale neuspěl v testu ověřujícím kompetence, mohu být během řízení CAST Permanent pozván k účasti pouze na testu ověřujícím kompetence?

Question categories:

Ne, jestliže jste ve výběrovém řízení EPSO/CAST/P1-4/2015 uspěli pouze v testu ověřujícím schopnosti uvažování, budete během řízení CAST Permanent (další informace o tomto výběrovém řízení) pozváni (pokud se opět dostanete do užšího výběru) k účasti na všech výběrových testech (tzn. na testu ověřujícím schopnosti uvažování i na testu ověřujícím vaše kompetence).