Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Kvůli mému zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu stavu budu potřebovat úpravu výběrových testů. Co pro to musím udělat?

Potřebujete-li si vyžádat určité úpravy výběrových testů z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního stavu, stačí, když se budete řídit postupem popsaným na našich stránkách o rovných příležitostech a předložíte příslušnou žádost. Najdete zde také různé typy možných adaptací.

Abyste mohli přiměřené modifikace testů využít, je potřeba předložit potvrzení o zdravotním postižení či zdravotním stavu, které vydala příslušná vnitrostátní organizace nebo specialista.