Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Co mám dělat, pokud si myslím, že se mnou kvůli mé odlišnosti nebylo v průběhu výběrového řízení spravedlivě zacházeno?

Úřad EPSO přikládá velký význam otázkám rovnosti, rozmanitosti a inkluze a vyvíjí maximální úsilí s cílem dodržet rovnost příležitostí, rovné zacházení a rovný přístup mezi všemi uchazeči.

Pokud se domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivým či diskriminačním způsobem na základě jednoho nebo více z následujících důvodů (pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace), neprodleně nás prosím kontaktujte a sdělte nám své připomínky.

Zpětné vazbě od uchazečů věnujeme velkou pozornost. Tvoří důležitou součást našich politik a postupů týkajících se rovnosti a rozmanitosti. Další informace o tom, jak tyto politiky realizujeme v praxi, uvádíme na našich stránkách, které se speciálně věnují problematice rovných příležitostí.