Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Mohu být předběžně vybrán(a) na více než jeden profil a/nebo funkční skupinu?

Question categories:

Ano, na více než jeden profil a/nebo funkční skupinu být předběžně vybráni můžete.

Pokud se tak stane (tj. budete předběžně vybráni více než jedním přijímajícím pracovištěm) pro stejný profil ve stejné funkční skupině, budete dělat testy pouze jednou.

Pokud budete předběžně vybráni pro různé profily/funkční skupiny, budete pozváni k účasti na testech na tyto profily/funkční skupiny v tom pořadí, ve kterém budou Úřadu EPSO zaslány žádosti přijímajícími útvary.

Na pořadí, v němž budou žádosti o test zpracovávány, nemá vliv ani pracovník přijímacího útvaru ani uchazeč ani úřad EPSO.

V případě, že jste již úspěšně složili testy logického uvažování, na testy kompetencí* na různé profily můžete být pozváni během téhož období testování.

* Uchazeči o pozice spadající do jazykových profilů (korektoři a překladatelé) absolvují test porozumění jazyku, nikoli test ověřující kompetence.