Přejít k hlavnímu obsahu

V čem spočívá hodnocení zkušeností (talent screener) a jak probíhá?

Účelem hodnocení zkušeností (talent screener) je pomoci komisi pro výběrové řízení na odborné profese identifikovat uchazeče, jejichž profil nejlépe odpovídá náplni práce a kritériím stanoveným v oznámení o výběrovém řízení.

V části přihlášky „hodnocení zkušeností“ (talent screener) budete muset odpovědět na soubor otázek. Tyto otázky vycházejí z kritérií výběru uvedených v oznámení o výběrovém řízení a vaše odpovědi vyhodnotí výběrová komise.

Všichni uchazeči v daném výběrovém řízení odpovídají na týž soubor otázek. Díky tomu má výběrová komise k dispozici stejně strukturované odpovědi od všech uchazečů, což jí umožňuje provést objektivní posouzení na základě srovnání zkušeností a kvalifikace jednotlivých uchazečů.

Výběrová komise zajistí toto objektivní posouzení použitím předem stanovených hodnoticích kritérií na všechny uchazeče ve stejné oblasti výběrového řízení.