Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se přidělují body v hodnocení zkušeností (talent screener)?

Každá odpověď uchazeče je ohodnocena 0 až 4 body. 

Tyto body se násobí koeficientem „váhy“ jednotlivých kritérií a výsledek se pak přičte k celkovému počtu bodů. Uchazeči se seřadí podle počtu získaných bodů a na základě toho se určí, který z uchazečů má nejlepší profil odpovídající náplni práce.