Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jaké údaje musím poskytnout v rámci hodnocení zkušeností (talent screener) a jak dlouho mi bude trvat odpovědět na všechny otázky?

Na vyplnění otázek si vyhraďte dostatek času, abyste v rámci hodnocení zkušeností (talent screener) poskytl(a) výběrové komisi všechny informace, které potřebuje k vyhodnocení vašich odpovědí. Vyjadřujte se jasně, aby výběrová komise mohla posoudit, zda splňujete kritéria pro požadovaný profil. V odpovědích dodržujte strukturu podle jednotlivých kritérií, aby vaše hodnocení zkušeností získalo větší váhu a snáze se posuzovalo.

Každou otázku si vždy pozorně přečtěte. V zásadě budete popisovat aspekty svého vzdělání, odborné přípravy nebo odborné praxe, jež se k dané otázce vztahují. Dále mohou být požadovány informace, jako je název zaměstnavatele, datum začátku a konce pracovního poměru, podíl času věnovaného jednotlivým úkolům apod.

Komise přidělí body na základě významu, doby trvání, úrovně vykonávaných činností a odpovědnosti uvedených v části hodnocení zkušeností (talent screener) vaší přihlášky.