Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak je stanovena hranice pro minimální počet bodů?

Před tím, než je hranice stanovena, se uchazeči seřadí podle bodového ohodnocení v sestupném pořadí. Komise poté vybere uchazeče na předních místech a pozve je do další fáze výběrového řízení (viz otázka: „Kolik uchazečů postupuje z výběru na základě kvalifikačních předpokladů (Talent Screener) do další fáze?“). Hranice se pak rovná bodovému ohodnocení uchazeče, který je na posledním místě v seznamu uchazečů pozvaných do další fáze.