Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Kdo je pozván do další fáze výběrového řízení?

Jelikož do další fáze může postoupit pouze určitý počet uchazečů, jsou do ní pozváni ti, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů. Počet bodů, který tito uchazeči získali, se musí minimálně rovnat bodové hranici.

Seznam úspěšných uchazečů sestavuje výběrová komise v sestupném pořadí podle celkového počtu bodů.