Přejít k hlavnímu obsahu

Jak je zaručeno rovné zacházení?

Ještě před zahájením samotného řízení jsou přijata objektivní hodnoticí kritéria, a to v souladu s oznámením o výběrovém řízení. Kritéria se uplatňují na všechny uchazeče bez rozdílu, což všem zajišťuje rovné zacházení.