Přejít k hlavnímu obsahu

Mám slušné odborné znalosti a praxi, ale jediná cesta, jak se stát stálým úředníkem EU, je účast na výběrovém řízení, kde si konkurují desítky tisíc uchazečů.

Question categories:

Výběrová řízení pro administrátory všeobecného zaměření skutečně každý rok přilákají až desítky tisíc uchazečů. Podle služebního řádu (úřední dokument, který popisuje pravidla, zásady a pracovní podmínky evropských úředníků) je jedinou podmínkou účasti vysokoškolský diplom. Pro uchazeče s určitou úrovní odborných zkušeností úřad EPSO pořádá řadu specializovaných výběrových řízení se specifickými kritérii výběru, která zohledňují odbornou praxi.

Tato přizpůsobená výběrová řízení pro odborníky (právníky, ekonomy, výzkumné pracovníky atd.) pak mají velmi specifické požadavky, pokud jde o profesní zkušenosti, vzdělání atd., takže jsou určena výhradně uchazečům, kteří tyto podmínky splňují.

Tam, kde je to možné, a s ohledem na počet uchazečů (často se jedná o stovky přihlášených) a na požadované profesní profily jsou specializovaná výběrová řízení pořádána bez předchozích počítačových testů typu multiple-choice. Od roku 2010 nebyl test na počítači zařazen ani u jedné třetiny specializovaných výběrových řízení. Důraz je tak od začátku výběrového řízení kladen přímo na vzdělání, kvalifikaci a odbornou praxi.