Přejít k hlavnímu obsahu

Proč EPSO zařazuje počítačové testy typu multiple-choice?

Question categories:

Hlavním cílem testů EPSO ověřujících kognitivní schopnosti je změřit u všech budoucích úředníků klíčové předpoklady v různých oblastech uvažování, nikoli zredukovat počet kandidátů. Z renomovaných vědeckých studií vyplývá, že tyto zkoušky nejlépe predikují budoucí pracovní výkon (ve srovnání s čistě znalostními testy). Přestože uchazeči účastnící se téhož výběrového řízení nedostávají stejné otázky, úroveň obtížnosti jednotlivých testů je totožná, a je tudíž zaručeno rovné zacházení. Platnost a spolehlivost počítačových testů s výběrem odpovědí (multiple-choice) byla potvrzena judikaturou Evropského soudního dvora a Soudní dvůr rovněž potvrdil, že tyto testy jsou v souladu se zásadou spravedlivého a rovného zacházení. Počítačové testy zároveň umožňují testovat několik desítek tisíc kandidátů na více místech ve velmi krátkém čase (30 000 žadatelů za +/– 4 týdny), a to účinným a pro uživatele praktickým způsobem, jelikož uchazeči se nemusí dostavovat ke všem testům ve stejný den/čas.