Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se testují znalosti o Unii a motivace pro EU pracovat?

Question categories:
Zájem o evropský projekt zůstává hlavním faktorem při přilákání i výběru budoucích pracovníků. Znalosti o Unii a motivace k práci pro EU se testují v různých fázích výběrového řízení:
  • prostřednictvím online nástroje, který uchazeči vyplňují před tím, než podají přihlášku
  • při vyplňování přihlášky, v níž uchazeči uvedou veškerou svou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti související s EU a popíšou svou motivaci k práci pro Unii
  • během testů v hodnotícím centru, kde jsou uchazeči posuzováni při řešení scénářů, které vycházejí z každodenní práce institucí EU. Scénáře navrhli úředníci institucí na základě skutečných situací. Vyžadují hlubší znalosti o činnosti institucí, jejich úloze a způsobu, jakým spolupracují.
  • Také během testování v hodnotícím centru uchazeči, kteří se účastní výběrového řízení na administrátory pro absolventy vysokých škol, absolvují motivační pohovor, kde musejí odpovídat na otázky typu: odkud pramení váš zájem o práci v institucích EU, jaké máte povědomí o hodnotách EU a nakolik jste jim oddáni, nakolik rozumíte stávajícím a budoucím výzvám EU, co od kariéry v institucích EU očekáváte, kolik toho víte o EU a jejích kořenech, o orgánech EU a hlavních politikách Unie.