Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jakým způsobem úřad EPSO testy připravuje?

Question categories:

Testy EPSO pečlivě připravuje a monitoruje interní tým psychologů spolu s členy výběrové komise, kteří jsou pečlivě vybíráni ze zaměstnanců různých institucí EU. Úřad EPSO důsledně sleduje nejnovější trendy v oboru založené na vědeckém výzkumu a v posledních letech zavedl ve výběrových řízeních nové typy testů, jako je např. test práce s elektronickou poštou (tzv. e-tray) či online videopohovory. Úřad však také musí brát v úvahu složitý právní rámec, v němž pracuje, jakož i požadavky vyplývající ze skutečnosti, že testy probíhají až ve 24 jazycích současně po celém světě.