Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

V testu verbálního uvažování jsem dosáhl nízkého bodového hodnocení, i když jsem ho dělal v mateřském jazyce. Jak je to možné?

Question categories:

U testu ověřujícího verbální uvažování se nejedná o jazykovou zkoušku, takže nízké skóre neznamená, že svou mateřštinu dostatečně neovládáte. Tento test pouze hodnotí vaši schopnost uvažování. Testy ověřující uvažování mají při hodnocení výkonu uchazeče rozhodující váhu, protože každodenní práce úředníků EU do značné míry závisí na jejich schopnosti správně uvažovat a pochopit komplexní informace. Obtížnost testů na počítači s výběrem odpovědí stanoví u každého výběrového řízení příslušná výběrová komise. Stupeň obtížnosti tedy může být pokaždé jiný. Své výsledky byste proto neměli porovnávat s výsledky z předchozích výběrových řízení.