Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Mám pochybnosti o některé z otázek z testu (s výběrem z předem daných možností), který jsem dělal(a) v rámci výběrového řízení typu CAST Permanent. Jak můžu věc řešit?

Máte-li vážné pochybnosti o obsahu otázky v testu, můžete se během třech kalendářních dnů od data konání testu obrátit na kontaktní středisko úřadu EPSO. V takovém případě je vždy nutné problém podrobně popsat a uvést své číslo uchazeče (viz postup ve výzvě k vyjádření zájmu).

Pokud daná položka nebude splňovat kvalitativní kritéria Úřadu EPSO, uplatní se následující nápravná opatření:
– Otázka bude opravena nebo vyřazena z databáze.
– Nápravná opatření mohou být přijata v případě, že Úřad EPSO zjistí, že vás záležitost poškodila.