Přejít k hlavnímu obsahu

Mohu si k překladatelskému testu přinést vlastní slovník?

Question categories:
V testovacích centrech nejsou k dispozici žádné slovníky, ale k některým překladatelským testům si uchazeči mohou přinést slovníky vlastní (vždy je to výslovně uvedeno v daném oznámení o výběrovém řízení).
 
Povoleny jsou pouze slovníky tištěné, a to bez volných listů. Slovníky by neměly být nijak označeny a nesmějí obsahovat rukou vepsané poznámky nebo komentáře.
 
Elektronické slovníky povoleny nejsou. Povoleny nejsou ani jiné psané, tištěné (např. z internetu) či ofocené materiály. Do testovacího centra si uchazeči nesmějí vzít žádné další knihy, sešity či jiné referenční příručky.
 
Veškeré slovníky budou před vstupem do místnosti konání testů podrobeny bezpečnostní kontrole. Proto vám doporučujeme zohlednit tuto časovou prodlevu při plánování příchodu do testovacího centra.