Přejít k hlavnímu obsahu

Musím v přihlášce uvést všechny své diplomy (veškerou kvalifikaci)?

Ano, musíte uvést všechny své diplomy (veškerou kvalifikaci).

V bodě 1 „prohlášení“, jež je součástí přihlášky, se uvádí: „Prohlašuji na svou čest, že informace uvedené v této přihlášce jsou pravdivé a úplné.“ V případě nedodržení tohoto ustanovení můžete být z výběrového řízení vyloučeni.