Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Kvůli zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu stavu budu u výběrových testů pro řízení CAST/Permanent procedure potřebovat úpravu. Co pro to musím udělat?

Question categories:

O zvláštní úpravu u výběrových testů v rámci výběrových řízení typu CAST Permanent procedure se žádá ve formuláři přihlášky zaškrtnutím políčka „zvláštní požadavky“. Budete rovněž muset vyplnit podrobný informační formulář týkající se vašich specifických potřeb a zaslat nám příslušné podklady.

Pokud vám bude úprava v souvislosti s počítačovými testy poskytnuta, budeme vás o tom před datem konání testů informovat. V některých případech může stanovení a provedení nezbytných úprav nějakou dobu trvat. Je tak možné, že budete ke zkouškám pozvání až v průběhu dalšího testovacího období. V takovém případě vás o tom co nejdříve uvědomíme.

Úřad EPSO zajistí, aby byli všichni uchazeči, kteří úspěšně prošli předběžným výběrem, pozváni a testováni za co nejlepších podmínek.

Vezměte prosím na vědomí, že další testy (pohovory apod.) organizují přímo orgány a instituce EU. Pokud budete potřebovat specifické úpravy ve fázi přijímacích testů, informujte prosím příslušné náborové pracovníky ihned po obdržení pozvánky na přijímací testy. Vezměte prosím na vědomí, že úřad EPSO nesdílí s náborovými pracovníky žádné informace týkající se vašeho zdravotního stavu situace ani speciálních potřeb.