Přejít k hlavnímu obsahu

Jaký typ odborného vzdělání potřebuji?

Question categories:

Požadavky na minimální vzdělání závisejí na požadovaném profilu.

Obecně platí:

  • všichni uchazeči na pozice, u kterých se nevyžaduje vysokoškolské vzdělání (asistenti / funkční skupina II, III), musejí mít ukončené (alespoň) středoškolské vzdělání
  • všichni uchazeči na pozice, u kterých se vysokoškolské vzdělání požaduje (administrátoři / funkční skupina IV), musejí mít ukončené alespoň tříleté bakalářské vzdělání.

Podrobnosti o typu vzdělání (kvalifikaci), které je požadováno u konkrétního profilu, najdete v oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu. Doporučujeme vám si přečíst příklady uznávaných kvalifikací.