Přejít k hlavnímu obsahu

Jak mám v systému nahrát / připojit příslušné doklady?

Naskenované kopie příslušných dokladů, kterými doložíte informace uvedené ve vaší přihlášce, musíte zaslat nejpozději poslední den před konáním testů v hodnotícím centru. Tyto doklady:

A. musí být nahrány ve vašem účtu EPSO
B. připojeny k vaší přihlášce

Další informace o dokladech, které mají být nahrány, jsou uvedeny v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení, jež jsou připojena k oznámení o výběrovém řízení.

A. Nahrání dokladů ve vašem účtu EPSO

Nejprve ve vašem účtu EPSO klikněte na tlačítko „Nahrát doklady“ a následně nahrajte jejich naskenované kopie.

Můžete nahrávat doklady 4 kategorií:

  1. platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  2. doklady o dosaženém vzdělání a odborné přípravě
  3. doklady o odborné praxi
  4. ostatní doklady

Pro kategorie 1, 2 a 4 můžete nahrát až 20 souborů a pro kategorii 3 až 50 souborů (max. 2 MB na soubor).

Dokumenty musí být ve formátu PDF, TIFF nebo JPG. Žádné jiné formáty souborů nejsou povoleny.

V případě chybové zprávy zvažte přejmenování dokumentu – před příponou souboru (pdf, tiff, jpg) použijte pouze jednu tečku (.) a v názvu souboru nepoužívejte zvláštní znaky (_-/ apod.) ani prázdné mezery. 

Již nahraný dokument si zobrazíte, pokud kliknete na ikonu displeje (symbol oka). Odstranit jej můžete kliknutím na ikonu odpadkového koše. Odstranit můžete pouze takový dokument, který ještě není, nebo již není propojen s přihláškou.

B. Připojení dokladů k vaší přihlášce

Jakmile nahrajete dokumenty ve vašem účtu EPSO, příslušné doklady připojíte ke své přihlášce – stačí kliknout na tlačítko „Připojit doklady“, které najdete u každé přihlášky v záložce „Přihlášky“ vašeho účtu EPSO.

Kliknutím na tlačítko „Připojit doklady“ se zobrazí seznam dokladů nahraných ve vašem účtu EPSO. V každé ze 4 daných kategorií jsou doklady uspořádány podle „Typu souboru“ a seřazeny abecedně podle „Názvu souboru“. Můžete provádět tyto kroky:

  1. zobrazit dokument (symbol oka)
  2. připojit dokument (symbol řetězového článku)
  3. odstranit připojení všech dokumentů (Vše nahoře)
  4. odstranit připojení dokumentu (symbol přerušeného řetězového článku).

Jakmile dokončíte všechny požadované kroky, klikněte na tlačítko „Zpět“, které vás vrátí na předchozí obrazovku.

Doklady tudíž nebudou předány přijímacím útvarům.