Přejít k hlavnímu obsahu

Co mám dělat, pokud během testu s dálkovým dozorem nastane technický nebo organizační problém, který by mohl mít vliv na můj výsledek?

Jestliže během testu s dálkovým dozorem nastane problém:

  • upozorněte na to během testu dohlížitele prostřednictvím funkce LIVE PROCTOR nebo zástupce společnosti Prometric na chatu a požádejte je, aby problém vyřešili a incident písemně zaznamenali
  • A ZÁROVEŇ jej do 3 kalendářních dnů po skončení testu písemně oznamte úřadu EPSO prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře, ve kterém problém stručně popíšete. Povinnost informovat úřad EPSO platí ve všech případech (včetně případu, kdy dodavatel zajistí následné kroky).