Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak při podávání přihlášky do výběrového řízení EPSO postupovat?

 • Než začnete přihlášku vyplňovat, ujistěte se, že máte aktualizovaný profil na účtu EPSO.
 • Dále je třeba si pečlivě přečíst oznámení o výběrovém řízení / výzvu k vyjádření zájmu a Obecná pravidla platná pro otevřená výběrová / Obecná pravidla platná pro výběr smluvních zaměstnanců, kde se dozvíte, zda splňujete všechny podmínky účasti v daném výběrovém řízení.
 • Jakmile bude možné se do výběrového řízení přihlásit, najdete odkaz na přihlášku na internetové stránce EU Careers.
 • Doporučujeme vám začít s vyplňováním přihlášky v dostatečném předstihu, protože jde o časově náročný úkol. Za odeslání přihlášky ve stanoveném termínu odpovídáte pouze vy sami.
 • Před tím si proto raději překontrolujte veškeré údaje v jednotlivých záložkách přihlášky, protože jakmile ji validujete, tedy odešlete, nebude již možné cokoli změnit. 
 • Přihlášku je třeba vyplnit v jazyce uvedeném v oznámení či ve výzvě k vyjádření zájmu.
 • Některé přihlášky jsou v současné době k dispozici pouze v angličtině, francouzštině a němčině. Překlad jednotlivých položek přihlášky do ostatních úředních jazyků EU je k dispozici v této tabulce.
 • Pokud potřebujete při testu speciální asistenci či jiná opatření, je třeba to v přihlášce uvést. Další informace najdete na stránkách úřadu EPSO. Budete-li s vyplňováním přihlášky online potřebovat pomoc, můžete se na nás kdykoli obrátit.
 • Kopírovat a vkládat (tzv. používat copy/paste) byste měli pouze z čistě textového souboru (.txt) za použití jednoduchého textového editoru (např. Notepad Windows, TextEdit Mac OS X). Předejdete tak vložení nadbytečných mezer nebo nekompatibilních znaků.
 • Pokud se potřebujete přesouvat mezi jednotlivými částmi přihlášky nebo mezi různými přihláškami z vašeho účtu EPSO (například chcete-li získat přístup k údajům z předchozích přihlášek), nepoužívejte k tomu prohlížečová tlačítka „vpřed“ a „zpět“ – využívejte výhradně tlačítka na samotné stránce.
 • Systémy úřadu EPSO podporují nejběžněji používané internetové prohlížeče. Pokud narazíte na problémy, zkuste před tím, než se na nás obrátíte, nejprve použít jiný prohlížeč. K vyplnění přihlášky nedoporučujeme používat mobilní zařízení.
 • Jakmile začnete přihlášku vyplňovat, obdržíte její číslo. To je třeba uvádět při komunikaci s úřadem EPSO.
 • V pozdější fázi výběrového řízení budou uchazeči vyzváni (zpravidla spolu s pozvánkou do hodnotícího centra), aby k přihlášce nahráli dokumenty dokládající jejich prohlášení.
 • Pokud zašlete Kontaktnímu středisku pro uchazeče úřadu EPSO dotaz během posledních několika dní před termínem pro podání přihlášky, může se stát, že nebude v dané lhůtě zodpovězen.