Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Účetní dvůr

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem EU a v této funkci chrání zájmy daňových poplatníků Unie. Ačkoli nemá zákonem dané pravomoci, snaží se zlepšit způsob, jakým Evropská komise spravuje unijní rozpočet. O využívání finančních prostředků EU podává pravidelné zprávy. Jeho sídlo je v Lucemburku.

Zaměstnanci jsou většinou úředníci, kteří jsou vybíráni z rezervních seznamů, jež vzešly z obecných výběrových řízení zveřejňovaných na těchto internetových stránkách. Za určitých okolností však Účetní dvůr může přijmout dočasné nebo smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

 

Location
Lucemburk (Lucembursko)