Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

(ECHA) Evropská agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky je hnací silou mezi regulačními orgány při provádění klíčových právních předpisů EU v oblasti chemických látek v zájmu lidského zdraví a životního prostředí, jakož i v oblasti inovací a konkurenceschopnosti. Pomáhá podnikům plnit požadavky stanovené právními předpisy, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje informace o chemických látkách a věnuje zvláštní pozornost nebezpečným chemickým látkám.

Location
Helsinki (Finsko)