Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní orgán EU složený ze zástupců organizací pracovníků a zaměstnavatelských organizací a dalších zájmových skupin. Poskytuje svá stanoviska k evropským otázkám Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu. Jeho sídlo je v Bruselu.

Výbor obvykle přijímá zaměstnance na základě veřejných výběrových řízení, která na interinstitucionální úrovni organizuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Někdy také zaměstnává dočasné smluvní zaměstnance. To platí pro všechny instituce EU.

Location
Brusel (Belgie)