Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Evropský inspektor ochrany údajů

Orgány a instituce EU někdy v rámci svých povinností zpracovávají osobní údaje občanů, a to v elektronické, písemné či vizuální podobě. Zpracování dat obnáší shromažďování, zaznamenávání, uchovávání, zpětné vyhledávání, zasílání, ale i jejich blokování nebo výmaz. Úkolem Evropského inspektora ochrany údajů je dohlížet na to, aby byla při těchto činnostech dodržena přísná pravidla ochrany soukromí.

Tento úřad byl zřízen v roce 2004 a sídlí v Bruselu. V současné době zaměstnává přibližně 60 zaměstnanců, rozdělených do pěti jednotek a sektorů. Kromě statutárních zaměstnanců zaměstnává úřad rovněž dočasné národní expertystážisty.

Location
Brusel (Belgie)