Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Evropský investiční fond (EIF)

Evropský investiční fond (EIF) je součástí skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním posláním je podporovat evropské mikropodniky a malé a střední podniky tím, že jim usnadňuje přístup k finančním prostředkům. EIF navrhuje a vytváří nástroje pro rizikový a růstový kapitál, záruky a mikrofinancování, které se zaměřují speciálně na tento segment trhu. EIF tak napomáhá dosažení cílů EU v oblasti podpory inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a tvorby pracovních míst.

Location
Lucemburk (Lucembursko)