Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Agentura Evropské unie pro Kosmický program

I když si to většinou neuvědomujeme, vesmír a jeho výzkum má pro náš každodenní život zásadní význam. Hlavním úkolem agentury EUSPA je provádět Kosmický program EU, poskytovat spolehlivé a zabezpečené služby související s vesmírem a maximalizovat jejich socioekonomický přínos pro evropskou společnost a podniky. Agentura spolupracuje s odborníky z různých oblastí, podporuje rozvoj inovativních a konkurenceschopných základních a navazujících odvětví, podněcuje růst evropského hospodářství založený na inovacích, přispívá k bezpečnosti občanů EU i bezpečnosti Unie a jejích členských států a zároveň posiluje strategickou autonomii EU.

Location
Praha (Česká republika)