Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Uzavřená výběrová řízení

Na této stránce najdete informace o uzavřených výběrových řízeních, která byla zveřejněna od dubna 2016

Informace o výběrových řízeních, která byla zveřejněna před dubnem 2016 

Funkce Reference
Právníci-lingvisté – švédský jazyk (SV) EPSO/AD/337/16
Právníci-lingvisté – maltština (MT) EPSO/AD/336/16
Právníci-lingvisté – litevský jazyk (LT) EPSO/AD/335/16
Právníci-lingvisté – italský jazyk (IT) EPSO/AD/334/16
Právníci-lingvisté – řecký jazyk (EL) EPSO/AD/333/16
Právníci-lingvisté – španělský jazyk (ES) EPSO/AD/332/16
Administátoři - Zabezpečení IKT EPSO/AD/331/16 - 4
Překladatelé litevského jazyka EPSO/AD/328/16 - LT
Překladatelé – irština EPSO/AD/326/16 - GA
Překladatelé – dánština EPSO/AD/325/16 - DA
Vyšetřovatelé: cla a obchod, tabák a padělané zboží EPSO/AD/323/16
Vyšetřovatelé: výdaje EU, boj proti korupci EPSO/AD/323/16
Administrátor – obor audit EPSO/AD/322/16 - AD7
Jaderní inspektoři EPSO/AST/149/21
Asistenti pro otázky bezpečnosti – Zabezpečení informací a dokumentů EPSO/AST/147/19 - 3
Asistenti pro otázky bezpečnosti – Technické zabezpečení EPSO/AST/147/19 - 2
Asistenti pro otázky bezpečnosti – Bezpečnostní operace EPSO/AST/147/19 - 1
Asistenti – obor archivnictví / správa záznamů EPSO/AST/145/18
Konferenční pracovníci EPSO/AST-SC/09/19
Parlamentní zřízenci EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Parlamentní zřízenci EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Ozbrojení pracovníci bezpečnostní služby a ochrany EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Ozbrojení pracovníci bezpečnostní služby a ochrany EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Administrátoři v oblasti udržitelného zemědělství a rozvoje venkova EPSO/AD/389/21
Právník-lingvista – irština (GA) EPSO/AD/386/21
Administrátoři v oblasti evropského práva EPSO/AD/381/20
Administrátoři v oboru mezinárodní spolupráce a řízení pomoci zemím mimo EU EPSO/AD/380/19 - AD9
Administrátoři v oboru mezinárodní spolupráce a řízení pomoci zemím mimo EU EPSO/AD/380/19 - AD7
Právník-lingvista – chorvatština (HR) EPSO/AD/378/20
Právník-lingvista – dánština (DA) EPSO/AD/375/20
Administrátoři – ochrana euromincí proti padělání EPSO/AD/374/19 - 5
Administrátoři – finanční pravidla vztahující se na rozpočet EU EPSO/AD/374/19 - 4
Administrátoři – právo hospodářské a měnové unie EPSO/AD/374/19 - 3
Administrátoři – finanční právo EPSO/AD/374/19 - 2
Administrátoři – právo hospodářské soutěže EPSO/AD/374/19 - 1
Administrátor – s vysokoškolským vzděláním EPSO/AD/373/19
Administrátor – obor audit EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administrátor – obor audit EPSO/AD/372/19 - AD 5
Vědecko-výzkumní administrátoři – jaderný výzkum a vyřazování jaderných zařízení z provozu EPSO/AD/371/19 - 6
Vědecko-výzkumní administrátoři – správa a sdělování vědeckých poznatků EPSO/AD/371/19 - 5
Vědecko-výzkumní administrátoři – vývoj aplikací pro využití ve vesmíru, telekomunikace a dálkové snímání EPSO/AD/371/19 - 4
Vědecko-výzkumní administrátoři – modelování politických opatření EPSO/AD/371/19 - 3
Vědecko-výzkumní administrátoři – datové vědecké aplikace EPSO/AD/371/19 - 2
Vědecko-výzkumní administrátoři – kvantitativní a kvalitativní posuzování/hodnocení dopadu politických opatření EPSO/AD/371/19 - 1
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Polské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Polské právo (PL) EPSO/AD/370/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Lotyšské právo (LV) EPSO/AD/369/19 - AD5
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Italské právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD7
Odborníci na právní výzkum – Právníci – Italské právo (IT) EPSO/AD/368/19 - AD5