Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

V současnoti probíhá

Zde najdete aktualizované informace (harmonogramy, související dokumenty atd.) o probíhajících výběrových řízeních řízených úřadem EPSO. 

Funkce Reference
Vyšetřovatelé – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Odborníci – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Administrátoři v oboru digitální forenzní analýzy EPSO/AD/395/21 - 1
Administrátoři v oboru operativní a strategické analýzy EPSO/AD/395/21 - 2
Laboratorní pomocní pracovníci EPSO/AST-SC/11/21
Audiovizuální a konferenční technici EPSO/AST/150/21 - 1
Stavební technici EPSO/AST/150/21 - 2
Laboratorní technici EPSO/AST/150/21 - 3
Administrátoři – obor ochrana údajů EPSO/AD/393/21
Administrátoři – tvorba politik a právních předpisů v oblasti zdraví EPSO/AD/392/21 - 1
Administrátoři – tvorba politik a právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin EPSO/AD/392/21 - 2
Administrátoři – audit, inspekce a hodnocení v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin EPSO/AD/392/21 - 3
Odborníci v oblasti technické podpory strukturálních reforem členských států EPSO/AD/391/21 - 1
Odborníci v oblasti schengenského acquis EPSO/AD/391/21 - 2
Administrátoři zabývající se politikou v oblasti chemických látek EPSO/AD/390/21
Korektoři / jazykoví redaktoři – řečtina (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Korektoři / jazykoví redaktoři – španělština (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korektoři / jazykoví redaktoři – estonština (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korektoři / jazykoví redaktoři – irština (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korektoři / jazykoví redaktoři – italština (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korektoři / jazykoví redaktoři – portugalština (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Právníci-lingvisté – bulharština (BG) EPSO/AD/383/21
Právníci-lingvisté – čeština (CS) EPSO/AD/384/21
Právníci-lingvisté – francouzský jazyk (FR) EPSO/AD/385/21
Právníci-lingvisté – maďarština (HU) EPSO/AD/387/21
Právníci-lingvisté – polský jazyk (PL) EPSO/AD/388/21
Překladatelé – dánština COM/TA/AD/01/21
Překladatelé – švédština COM/TA/AD/04/21
Administrátoři v oblasti vnějších vztahů EPSO/AD/382/20 - AD5
Administrátoři v oblasti vnějších vztahů EPSO/AD/382/20 - AD7
Administrativní pracovníci EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Administrativní pracovníci EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Právníci-lingvisté – řecký jazyk (EL) EPSO/AD/376/20
Právníci-lingvisté – francouzský jazyk (FR) EPSO/AD/377/20
Právníci-lingvisté – polský jazyk (PL) EPSO/AD/379/20