Přejít k hlavnímu obsahu

V současnoti probíhá

Zde najdete aktualizované informace (harmonogramy, související dokumenty atd.) o probíhajících výběrových řízeních řízených úřadem EPSO. 

Funkce Reference
Administrátoři v oblasti evropského práva EPSO/AD/381/20
Korektoři / jazykoví redaktoři – španělština (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Vyšetřovatelé – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti výdajů EU a boje proti korupci EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Jazykoví asistenti - polština (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Administrátoři v oblasti vnějších vztahů EPSO/AD/382/20 - AD5
Korektoři / jazykoví redaktoři – řečtina (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Administrátoři v oboru operativní a strategické analýzy EPSO/AD/395/21 - 2
Jazykoví asistenti - nizozemština (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Administrátoři v oblasti vnějších vztahů EPSO/AD/382/20 - AD7
Administrátoři zabývající se politikou v oblasti chemických látek EPSO/AD/390/21
Administrátoři v oboru digitální forenzní analýzy EPSO/AD/395/21 - 1
Jazykoví asistenti - italština (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Odborníci v oblasti schengenského acquis EPSO/AD/391/21 - 2
Administrátoři v oboru námořních záležitostí a rybolovu EPSO/AD/397/21
Jazykoví asistenti – chorvatština (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Odborníci v oblasti technické podpory strukturálních reforem členských států EPSO/AD/391/21 - 1
Právník-lingvista – irština (GA) EPSO/AD/396/21
Jazykoví asistenti – estonština (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Administrátoři – audit, inspekce a hodnocení v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin EPSO/AD/392/21 - 3
Administátoři - Zabezpečení IKT EPSO/AD/398/22 - 5
Odborníci zabývající se problematikou vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Administrátoři – tvorba politik a právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin EPSO/AD/392/21 - 2
Administrátoři – vývoj, rozvoj/konfigurace, testování, provoz a údržba IT aplikací a standardizovaných řešení; správa dat, analýza dat a umělá inteligence EPSO/AD/398/22 - 4
Administrátoři v oblasti vesmíru EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Právníci-lingvisté – bulharština (BG) EPSO/AD/383/21
Administrátoři – tvorba politik a právních předpisů v oblasti zdraví EPSO/AD/392/21 - 1
Administrátoři – správa IT a dat, řízení programů/portfolia a projektů, kancelář projektového řízení, obchodní a podniková architektura EPSO/AD/398/22 - 3
Odborníci zabývající se obranným průmyslem EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Právníci-lingvisté – polský jazyk (PL) EPSO/AD/388/21
Administrátoři – obor ochrana údajů EPSO/AD/393/21
Administátoři - Digitální pracoviště, automatizace v kancelářské administrativě a mobilní výpočetní technika EPSO/AD/398/22 - 2
Administrátoři v oblasti obranného průmyslu EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Právníci-lingvisté – maďarština (HU) EPSO/AD/387/21
Laboratorní pomocní pracovníci EPSO/AST-SC/11/21
Administrátoři – infrastruktury IKT, cloud, sítě a middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Právníci-lingvisté – francouzský jazyk (FR) EPSO/AD/385/21
Laboratorní technici EPSO/AST/150/21 - 3
Asistenti – infrastruktury IKT, cloud, sítě a middleware EPSO/AST/151/22 - 1
Právníci-lingvisté – polský jazyk (PL) EPSO/AD/379/20
Právníci-lingvisté – čeština (CS) EPSO/AD/384/21
Stavební technici EPSO/AST/150/21 - 2
Asistenti - Digitální pracoviště, automatizace v kancelářské administrativě a mobilní výpočetní technika EPSO/AST/151/22 - 2
Právníci-lingvisté – francouzský jazyk (FR) EPSO/AD/377/20
Korektoři / jazykoví redaktoři – italština (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Audiovizuální a konferenční technici EPSO/AST/150/21 - 1
Asistenti – vývoj/konfigurace, testování, provoz a údržba IT aplikací a standardizovaných řešení; správa dat, analýza dat a umělá inteligence EPSO/AST/151/22 - 3
Právníci-lingvisté – řecký jazyk (EL) EPSO/AD/376/20
Korektoři / jazykoví redaktoři – portugalština (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Odborníci – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Asistenti - Zabezpečení IKT EPSO/AST/151/22 - 4