Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Stáže

Stáže nabízejí jedinečnou příležitost, jak získat představu o kariéře v orgánech a institucích EU.

Každý rok má více než 2 000 stážistů příležitost zvýšit své profesionální dovednosti, rozšířit svou síť kontaktů a uvést akademickou teorii do praxe prostřednictvím speciálních programů EU pro stážisty. Stáže, které obvykle trvají několik měsíců, organizuje většina orgánů, institucí a agentur EU.

Díky stáži získáte dobrou představu o tom, jak EU funguje. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů, jako je právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politika v oblasti životního prostředí, komunikace a mnoho dalších.

Příslušná výběrová řízení si organizují jednotlivé orgány, instituce a agentury EU samy.

V rozevírací nabídce níže můžete vyhledávat dostupné stáže tak, že si vyberete příslušný orgán, instituci či agenturu EU.

Upozornění: Tyto stránky nepodávají vyčerpávající přehled všech stáží.

Start typing to search or select from the list.