Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Staňte se členy naší sítě organizací působících v oblasti rozmanitosti a začlenění

Picture of various people (gender, ethnicity etc.)

Výzva ke spolupráci určená všem organizacím působícím v oblasti rozmanitosti a začlenění

EPSO – Evropský úřad pro výběr personálu potřebuje vaši pomoc

 

Úřad EPSO je přesvědčen o tom, že principy rovnosti a rozmanitosti mají prvořadý význam, a aktivně je podporuje ve všech výběrových řízeních.

Úřad by zejména rád oslovil talentované lidi pocházející z co nejrůznějšího prostředí, aby se zvýšila rozmanitost ve skupině uchazečů, a potažmo v řadách zaměstnanců orgánů a institucí EU.

EPSO by tyto potenciální zájemce rádo informovalo o pracovních příležitostech v institucích EU a o její politice rovnosti a rozmanitosti a motivovalo je k tomu, aby uvažovali o práci v orgánech, institucích nebo agenturách EU a hlásili se do výběrových řízení EPSO na pozice, které jsou v této chvíli k dispozici nebo budou k dispozici v budoucnu.

Pokud vaše organizace (včetně nevládních organizací, orgánů pro rovné zacházení, zastřešujících organizací, sdružení atd.) zastupuje konkrétní skupiny občanů např. s určitým etnickým původem, sexuální orientací, sociálně-ekonomickým statusem, postižením nebo jakékoli jiné menšinové skupiny, EPSO by velmi ocenilo vaši pomoc a spolupráci, aby tyto občany oslovilo.

 

Jak? Je to jednoduché – staňte se členem naší sítě!

Pokud budete součástí naší sítě (databáze) organizací působících v oblasti rozmanitosti a začlenění, můžete pomoci informovat vaše členy o možnostech profesní dráhy v institucích EU.

Úřad EPSO vám může zasílat informace o pracovních příležitostech a výběrových řízeních, které můžete s případnými zájemci sdílet.

 

Měli byste zájem?

Vyplňte prosím tento formulář a sdělte nám prosím další informace o vaší organizaci a o jaký typ spolupráce s EPSO byste měli zájem.

Úřad EPSO se těší na spolupráci, která zajistí lepší příležitosti pro všechny naše občany.

 

Kde se dozvědět více?

Další informace ohledně politiky úřadu EPSO v oblasti rozmanitosti a rovných příležitostí najdete na těchto stránkách.

Veškeré dotazy můžete zasílat e-mailem na adresu EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

 

Zastupuje vaše organizace zdravotně postižené občany?

Další informace o zvláštních úpravách v testech v rámci výběrových řízení najdete na stránce věnované rovným příležitostem, v profilech úředníků EU, kteří uvádějí své zkušenosti s prací v orgánech a institucích EU, ve videomateriálech, v podrobných pokynech a příručce, jak požádat o zvláštní úpravy v testech v rámci výběrových řízení, a v přehledu možných úprav těchto testů.

Veškeré dotazy ohledně specifických potřeb, postižení nebo zvláštních úprav můžete zasílat e-mailem na adresu epso-accessibility@ec.europa.eu.