Přejít k hlavnímu obsahu

Zahájení transformačního procesu úřadu EPSO

Byl schválen nový kompetenční rámec

Úřad EPSO zahájil proces transformace. První krok – modernizace kompetenčního rámce

Plnění cílů orgánů a institucí EU začíná u jejich zaměstnanců, jejichž kompetence musí být optimálně sladěny s posláním a hodnotami EU. Zaměstnanci na všech úrovních a ve všech orgánech a institucích EU musí proto bez ohledu na svůj původ, pohlaví, vyznání nebo funkci vykazovat podobné schopnosti a dovednosti.

V tomto ohledu používá úřad EPSO od roku 2010 kompetenční rámec sestávající z 8 obecných kompetencí, které jsou testovány v jeho hodnotícím centru. Potřeby orgánů a institucí EU se však časem změnily. Přezkum kompetenčního rámce byl proto předpokladem k tomu, abychom mohli vytvořit rozmanitou skladbu vhodně profilovaných pracovníků, která účinně uspokojí potřeby orgánů EU a bude odrážet pokrok na dnešním trhu práce.

Nový kompetenční rámec definuje kompetence, které jsou nezbytné k podávání efektivního výkonu na daném pracovním místě. Poskytuje rovněž transparentní informace o výběrovém řízení, protože objasňuje, jaké dovednosti a schopnosti musí uchazeči během příslušných testů výběrového řízení prokázat.

Kompetence jsou nedílnou součástí výběrového řízení, protože tvoří základ toho, jak uchazeče ohodnotit a určit, zda se hodí pro daný pracovní profil. Umožňují tak cílený nábor pracovníků. Potenciální uchazeči díky nim vědí, co mohou od testů očekávat.

Upozorňujeme, že kromě obecných kompetencí orgány a instituce EU hledají u specializovanějších profilů takové uchazeče, kteří mají vysokou kvalifikaci ve svém oboru. Informace o požadovaných obecných i odborných kompetencích najdete spolu s informacemi o testech v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Nový kompetenční rámec začne úřad EPSO používat u výběrových řízeních od roku 2023.

Seznamte se s novými obecnými kompetencemi, které jsou požadované u testů v hodnotícím centru, a sledujte aktuální informace na našich internetových stránkách.