Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Pilotní průzkum úřadu EPSO týkající se rozmanitosti – Hlavní zjištění

Úřad EPSO finalizoval svůj hloubkový rozbor odpovědí získaných v rámci pilotního průzkumu na téma rozmanitosti, který byl zahájen v roce 2021. Zjištění průzkumu tak přicházejí právě včas, jelikož květen je již tradičně Evropským měsícem rozmanitosti.

Na základě více než 6 000 příspěvků a dobrovolných prohlášení respondentů vznikla nová brožura obsahující hlavní zjištění a závěry průzkumu, včetně klíčových charakteristik stávajícího seznamu uchazečů úřadu EPSO.

Kromě brožury byl vydán i leták, který obsahuje shrnutí klíčových informací o pilotním průzkumu rozmanitosti úřadu EPSO.

Dále zde najdete další zpětnou vazbu k samotnému průzkumu, jeho nedostatkům a také souhrn dalších kroků, které plánujeme učinit, abychom dále optimalizovali náš kontakt se skupinami občanů, jež jsou zatím coby uchazeči o pracovní pozice v evropských institucích nedostatečně zastoupeni. Cílem je zvýšit rozmanitost seznamu uchazečů úřadu EPSO, aby lépe odrážel různorodost členských států EU.

Aktualizované datum
16/08/2022 - 17:23