Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Jak požádat o přizpůsobení zkušebního prostředí?

Vaše zdravotní postižení nebo zdravotní stav by neměly být překážkou účasti ve výběrovém řízení.

Úřad EPSO v této oblasti dlouhodobě disponuje prověřeným postupem založeným na mezinárodních osvědčených postupech.

To mu umožňuje dobře identifikovat případné překážky, které mohou uchazečům se zdravotním postižením nebo zdravotní komplikací znesnadnit účast na testech. Lidé se zvláštními potřebami tak dostanou stejnou možnost prokázat své schopnosti jako všichni ostatní uchazeči.

 

Potřebujete z důvodu vašeho zdravotního postižení či zdravotního stavu přizpůsobit zkušební prostředí?

K dispozici máte návod podávání žádosti o přizpůsobení zkušebního prostředí.

Setkáte-li se s problémy při zobrazování tohoto dokumentu pomocí asistenční technologie, přejděte na tuto verzi v přístupném formátu.

Podívejte se na příručku úřadu EPSO týkající se přiměřených úprav a zjistěte si podrobnosti a tipy, jak požádat o přizpůsobení zkušebního prostředí při konání výběrových testů EPSO.

Rovněž můžete shlédnout naše video o zvláštních úpravách, které je k dispozici níže na této stránce.

Veškeré dotazy můžete zasílat e-mailem na adresu epso-accessibility@ec.europa.eu

Video file