Přejít k hlavnímu obsahu

Smluvní zaměstnanci (CAST Permanent – časově neohraničená řízení)

V rámci výběrového řízení CAST Permanent mohou orgány, instituce a agentury EU provádět nábor smluvních zaměstnanců, kteří pak mohou pracovat na pozicích různého profesního zaměření.

Termín CAST je z anglického Contract Agents Selection Tool a označuje Nástroj pro výběr smluvních zaměstnanců. Permanent se vztahuje ke skutečnosti, že neexistuje žádný termín pro přihlášení, což znamená, že do tohoto typu výběrového řízení lze podat přihlášku kdykoli.

Smluvní zaměstnanci plní dočasně úkoly manuální či administrativní povahy nebo zajišťují dodatečnou kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi.

Jakmile je třeba dočasně pokrýt chybějící zaměstnance, mají orgány, instituce a agentury EU možnost vybrat z databáze přihlášek CAST určitý počet uchazečů, jejichž kvalifikace odpovídá požadovanému profesnímu profilu.

Tito předběžně vybraní uchazeči obdrží pozvánku na sérii testů na počítači s otázkami s výběrem odpovědí. Komu se podaří první řadu testů úspěšně absolvovat, postupuje do druhé fáze výběru, která zahrnuje pohovor a/nebo jinou formu hodnocení. Další informace o testech pro výběrové řízení CAST Permanent najdete na naší stránce se vzorovými testy.

Uchazeči, kterým se úspěšně podaří projít všemi fázemi výběrového řízení, mohou obdržet nabídku zaměstnání.

V závislosti na typu práce jsou smluvní zaměstnanci nabíráni na maximálně 6 let, přičemž jejich působení většinou začíná kratší pracovní smlouvou na 6 až 12 měsíců, kterou lze posléze prodloužit. V některých agenturách, zastoupeních nebo delegacích EU je možné původní pracovní smlouvu změnit na smlouvu na dobu neurčitou.

Podrobné informace najdete v části s častými dotazy o řízení CAST Permanent.

 

Funkční skupiny

Chcete-li se zapojit do výběrového řízení CAST, přečtěte si instrukce uvedené na stránkách věnovaných Výzvě k vyjádření zájmu o řízení CAST Permanent. Budete si potřebovat vytvořit účet EPSO a zadat informace o sobě, svém vzdělání a profesních zkušenostech do databáze přihlášek CAST.

Další informace o postupu podávání přihlášek najdete v části s názvem „Jak podat přihlášku“.

Pracovní místa smluvních zaměstnanců jsou k dispozici pro celou řadu pracovních pozic, která vyžadují různou úroveň kvalifikace. Jsou rozdělena do 4 funkčních skupin:

I. Úkoly manuální a administrativní podpory
II. Úřednické nebo sekretářské úkoly, chod kanceláře a další podobné úkoly
III. Exekutiva, koncipování textů, účetnictví a další podobné technické úkoly
IV. Poradenské, jazykové a podobné technické úkoly

Přihlásit se můžete do řízení na pozici v jedné či několika funkčních skupinách zároveň. Předpokladem je, že splňujete příslušná kritéria způsobilosti.

Úplný seznam obecných a specifických podmínek a kritérií pro daný profil a funkční skupinu (např. požadované jazykové znalosti, úroveň dosaženého vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti) najdete v dané Výzvě k vyjádření zájmu

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a zajišťuje, aby bylo se všemi uchazeči zacházeno stejně. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Profily

V rámci výběrových řízení CAST Permanent se nabízí celá řada profilů ve funkčních skupinách I, II, III a IV. Mějte na paměti, že se vždy ucházíte o určitý profil, nikoli o konkrétní pracovní místo.

Níže uvádíme seznam profilů CAST Permanent. Kliknutím na jednotlivou sekci se dozvíte další informace o tom, co daný profil obnáší a jaké úkoly byste mohli vykonávat. Podat přihlášku můžete na jeden či více profilů nebo funkčních skupin. Vybírejte si pouze ty profily a funkční skupiny, pro které máte relevantní kvalifikaci a praxi!