Přejít k hlavnímu obsahu

Řád testovacího centra Prometric

Uchazeči se musí v prostorách testovacího centra chovat slušně a ohleduplně. Průběh všech zkoušek je průběžně nahráván na video i audionosiče. Během testů je zajištěn dozor, který prochází pravidelně mezi uchazeči nebo sleduje průběh zkoušky z vedlejší místnosti. Administrátor testovacího centra je oprávněn uchazeče, který se neřídí řádem testovacího centra (např. chová se nepřístojně k administrátorovi či ostatním uchazečům), z místnosti vykázat. Pokud uchazeč během zkoušky některá z pravidel poruší, administrátor je povinen o tom informovat společnost Prometric a zadavatele testu. Společnost Prometric, samostatně nebo společně se zadavatelem testu, pak uplatní případné další sankce, včetně zneplatnění výsledku testu a/nebo vznesení občanskoprávních či trestních obvinění.

 

DŮVĚRNOST NÁPLNĚ ZKOUŠKY A ZABEZPEČENÍ ZKUŠEBNÍCH SYSTÉMŮ

 • Systém testování na počítači, instruktáž, náplň zkoušky a dotazník jsou neveřejné, důvěrné a chráněné materiály společnosti Prometric a/nebo zadavatele testu.
 • Sdělování, zveřejňování, rozmnožování nebo přenášení jakýchkoli částí zkoušky, a to v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem (např. ústně, elektronicky, písemně atd.) za jakýmkoli účelem je přísně zakázáno.
 • Jakékoli rozmnožení nebo zveřejnění bude mít bezprostředně za následek vznesení občanskoprávních a/nebo trestních obvinění proti danému uchazeči a všem osobám, které ho navedly nebo se na činu podílely.

 

POSTUPY TESTOVACÍHO CENTRA PŘI ZÁPISU, PŘESTÁVKY

 • K účasti na zkoušce je nutno předložit originál platného (nepropadlého) dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy s fotografií a podpisem. Platnost a typy přijatelných dokladů totožnosti stanoví předem zadavatel testu.
 • Před každým vstupem do zkušební místnosti budete prohledáni ručním detektorem kovů.
 • Dále budete před každým vstupem do zkušební místnosti vyzváni, abyste si vytáhli nohavice nad kotníky, vyprázdnili a otočili naruby všechny kapsy a vyhrnuli rukávy nad zápěstí.
 • Nosíte-li brýle, budete požádáni, abyste si je sundali. Cílem je zkontrolovat, zda neobsahují nahrávací zařízení. Šperky větších rozměrů musí být uschovány v příslušné skříňce, neboť by mohly obsahovat nahrávací zařízení.
 • V průběhu zkoušky může zadavatel testu umožnit uchazečům plánovanou nebo neplánovou přestávku. Přeje-li si uchazeč místnost opustit, musí se vždy odhlásit.
 • Administrátor testovacího centra uchazeče informuje o tom, co je během přestávek povoleno a co nikoli, především s ohledem k přístupu ke skříňce, k mobilnímu telefonu a poznámkám v něm. Všichni uchazeči musí administrátora uvědomit v případě, že si během přestávky chtějí něco vyzvednout ze skříňky (např. lék). Pokud uchazeč zkušební místnost opustí opakovaně nebo na delší dobu, bude tato skutečnost nahlášena zadavateli testu.
 • Po návratu z přestávky je třeba, aby se daný uchazeč bez výjimky opět podrobil bezpečnostní kontrole, předložil platný průkaz totožnosti, zapsal se, a pokud to zadavatel testu vyžaduje, poskytl otisky prstů. Jinak nebude do místnosti vpuštěn.

 

Nepovolené předměty a chování uchazečů v testovacím centru

 • Nošení zbraní je v testovacích centrech společnosti Prometric zakázáno.
 • Do zkušební místnosti se nesmí vnášet nepovolené osobní předměty. Mezi tyto předměty mimo jiné patří: svrchní oděvy, klobouky, potraviny, nápoje, peněženky, kabelky, aktovky, notebooky, hodinky, mobilní telefony, elektronická zařízení a nositelné technologie.
 • Písemné poznámky, publikace a jiné pomůcky k testům jsou přísně zakázány, pokud je nepovolil zadavatel testu. Pracovníci testovacího centra se budou řídit příslušnými postupy klienta, pokud jde o povolené předměty.
 • Pokud budou u uchazeče ve zkušební místnosti objeveny písemné poznámky nebo elektronická zařízení, budou administrátorem testovacího centra zabaveny.
 • Ve zkušební místnosti jsou povoleny pouze papírové kapesníčky poskytnuté testovacím centrem a měkké zátky do uší (bez šňůrek či kabelů).
 • Veškeré materiály, které uchazeči administrátor testovacího centra vydá, musí být po ukončení testu vráceny. Chcete-li, aby vám administrátor testovacího centra během zkoušky poskytl nový list papíru na poznámky, musíte vrátit papír, který jste již použili.
 • Lehčí části oděvu, které si uchazeč odloží kvůli pohodlí (např. svetr, sako, šátek) si musí uchazeč přehodit přes židli, nikoli na klíně nebo na pracovní stanici (počítači). Svrchní části oděvu, jako jsou zimní kabáty, bundy apod. není povoleno s sebou do zkušební místnosti brát.
 • Je přísně zakázáno hovořit s ostatními uchazeči ve zkušební místnosti a nahlížet na jejich obrazovky nebo do jejich zkušebních materiálů či písemných poznámek.

 

Poznámka: V případě rozporu mají před tímto řádem přednost postupy klienta / zadavatele testu.

 

Upozornění: Tato pravidla stanoví společnost Prometric. Za jejich obsah, jehož změny jsou vyhrazeny, úřad EPSO neodpovídá.