Přejít k hlavnímu obsahu

Pozor na lživé informace a podvodné nabídky

Byli jsme upozorněni na různé podvodné aktivity, které mají nepříznivý dopad na činnost Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

U těchto informací o údajném zrušení probíhajících výběrových řízení a podvodných nabídek zaměstnání se nepravdivě uvádí, že pocházejí od Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

Vyzýváme proto k maximální opatrnosti, setkáte-li se s nevyžádanými e-maily, telefonáty či zprávami, ve kterých budou odesílatelé požadovat osobní informace nebo finanční odměnu.

V žádném případě jim své osobní údaje neposkytujte, na nabídky nereagujte ani na základě těchto podvodných sdělení neprovádějte žádné platby.

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) nikdy nežádá o žádný poplatek.

Všechna naše výběrová řízení jsou zveřejňována na našich internetových stránkách.

Uchazečům taktéž připomínáme, že veškeré změny v harmonogramu výběrového řízení budou oznámeny VÝHRADNĚ na internetových stránkách úřadu EPSO a potvrzeny prostřednictvím uchazečova účtu EPSO.

Pokud budete mít pochybnosti o jakékoli situaci, kdy se bude jednající zaštiťovat názvem úřadu EPSO, nebo se o takovém případu dozvíte, ihned nám to prosím oznamte.