Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Johannes B., referent

picture of Johannes

Vystudoval jsem historii na univerzitě a zaměřuji se na problematiku základních práv. Pro Evropskou komisi pracuji od roku 2015. Nejprve jsem působil jako zástupce koordinátora pro boj proti antisemitismu a nyní pracuji jako vedoucí finančních programů týkajících se hodnot EU, základních práv a evropské paměti.

Svou kariéru jsem zahájil na GŘ pro vzdělávání a kulturu, a to v týmu zástupce generálního ředitele. Během mého působení v Evropské komisi jsem pracoval v několika různých odděleních, jako je oddělení pro politiku mládeže GŘ EAC nebo oddělení pro azylovou politiku na GŘ HOME.

Moje práce je velmi různorodá: dělám například prezentace o možnostech financování EU pro organizace občanské společnosti a ministerstva, koncipuji nové mechanismy financování na podporu boje proti rasismu, diskriminaci a antisemitismu nebo dohlížím na zajišťování souladu mezi našimi politickými prioritami v oblasti rovnosti a podporou, kterou můžeme zúčastněným stranám poskytnout.

Během vysokoškolského studia židovské historie na univerzitě v Mnichově (Ludwig-Maximilians Univesität) jsem strávil jeden akademický rok jako stipendista na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Jsem rovněž absolventem magisterského programu evropských studií na College of Europe ve Varšavě (Natolin). Aktivně se zapojuji do největšího proevropského mládežnického hnutí Youth European Federalists, kde jsem dříve působil jako předseda výboru pro zahraniční věci. Působím v Americké radě v rámci německé konference mladých lídrů a podílím se na činnosti jejich pracovní skupiny pro rozmanitost, spravedlnost a začlenění.