Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Stáže

Lokalita/y: 
Brusel (Belgie)

Jednotný výbor pro řešení krizí je součástí nabídky stáží Bluebook. Na stáže v tomto výboru se mohou hlásit absolventi vysokých škol z celého světa. Stážisté dostávají podobné pracovní úkoly jako nově příchozí zaměstnanci: organizaci pracovních skupin a schůzí, sběr informací a dokumentace, přípravu zpráv a zodpovídání dotazů, účast na schůzích oddělení a dalších akcích.

Kdo se může hlásit: Pokud již získali diplom, mohou se hlásit absolventi těchto oborů: řešení krizí, bankovnictví, finance, ekonomie, politika, lidské zdroje, komunikace, IKT a právo. Občanství EU není povinné (malý počet míst je vyhrazen občanům třetích zemí), vyžaduje se nicméně znalost dvou jazyků EU. Praxe a postgraduální vzdělání jsou výhodou, nikoli však povinným kritériem způsobilosti.

Doba trvání: 5 měsíce

Placená stáž: ano – 1 220,78 eur a náhrada cestovních výdajů na cestu. Stáže v nabídky Bluebook se konají dvakrát ročně.

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října