Přejít k hlavnímu obsahu

Stáže

Přihlášku lze podat od
28/04/2019
Termín pro podání přihlášky
no deadline for application
Lokalita/y: 
Lublaň (Slovinsko)

Program stáží se zaměřuje především na mladé absolventy vysokých škol. Nicméně to neznamená, že by se o ně nemohli ucházet i ti, kteří v rámci celoživotního vzdělávání získali vysokoškolský diplom teprve nedávno a jsou na začátku své nové profesní dráhy.

Kdo může podat přihlášku:

  • Státní příslušníci členského státu Evropské unie, kteří dosáhli věku 18 let.
  • Žadatel musí mít dokončené minimálně tříleté vysokoškolské vzdělání doložené diplomem (uděleným v některém z členských států EU nebo na nějž se vztahují osvědčení o rovnocennosti vydané orgány členských států).
  • Podmínkou je, že žadatel nebyl či není na jakékoli stáži u některého z orgánů či institucí Evropské unie, nebo nebyl či není zaměstnán v některém z orgánů či institucí Unie.

Doba trvání stáže: 6 měsíců

Placená stáž: ano, 600 EUR (měsíční stipendium) a 350 EUR (příspěvek na ubytování)

Datum zahájení stáže: 1. září nebo 1. března