Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Stáže

Lokalita/y: 
Angers (Francie)

Odrůdový úřad Společenství (CPVO) přijímá 7 stážistů (4 právní profily, 2 komunikační, 1 audit).

Lidský rozměr agentury spolu s širokým spektrem úkolů, jimiž se agentura zabývá, umožní stážistům získat dobrý přehled o tom, co obnáší práce pro orgány EU.

Kdo se může hlásit:

Žadatelé musejí splňovat tyto požadavky:

  • jste státním příslušníkem některého z členských států EU;
  • musíte plně požívat občanských práv;
  • absolvovali jste vysokoškolské vzdělání v délce nejméně tří let (minimálně bakalář) v oboru, jehož se stáž týká;
  • máte vynikající znalost jednoho z úředních jazyků EU a uspokojivou znalost dalšího úředního jazyka EU.

Smí se hlásit i uchazeči, kteří již stáž v některém z orgánů EU absolvovali.

Doba trvání: 12 měsíců (3. října 2022–30. září 2023)

Je stáž placená? Ano: 1 501,96 EUR (měsíční grant)

Datum zahájení: 3. října 2022