Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Práce, která ovlivňuje osudy milionů Evropanů

Hands holding stars in blue and yellow, the same colours of the EU flag

Chcete se podílet na vytváření budoucnosti Evropské unie? V evropských institucích máte možnost přispět ke zlepšení kvality života 450 milionů lidí a zasadit se o pozitivní vývoj celé EU.

Můžete se aktivně podílet na prosazování rovných podmínek, sociálního a hospodářského rozvoje, na ochraně spotřebitelů, podpoře vědeckého výzkumu a koncipování digitální budoucnosti EU.

Budete mít možnost přispět svým dílem k pozitivním změnám v Evropě i k řešení globálních výzev, ať už jde o zdravotní či environmentální otázky. To vše v zájmu plnění cílů Zelené dohody pro Evropu, jimiž se má zajistit udržitelnost evropského hospodářství.

Další informace o činnosti EU najdete v této příručce, která je k dispozici ve 24 jazycích).

Jak dobře znáte EU a jak si představujete práci úředníka EU?  Své znalosti si můžete ověřit snadno pomocí našeho testu.